Korteknie Stuhlmacher
Architecten


Huis No. 19 of Nomads in residence
House No. 19 or Nomads in residence


photograph Christian Kahl

photograph Christian Kahl

photograph Christian Kahl

photograph Christian Kahl

photograph Christian Kahl

moving house No 19 after temporary manifestation Parasite Paradise

Leidsche Rijn 2003

Leidsche Rijn 2003

Leidsche Rijn 2003

foundation

montage july 2003

montage july 2003

montage july 2003

montage july 2003

section solid timber construction

montage july 2003

samenwerkingsproject met BikvanderPol 
Locatie: diverse plekken in Utrecht/ Leidsche Rijn 
Opdrachtgever: Stichting Beyond 
Constructeur: Pieters Bouwtechniek Utrecht, Jaap Dijks 
Aannemer: Jasper Kerkhofs met Christian Dörschug 
Ontwerp: 2003 
Uitvoering: 2003 
Fotografie: Korteknie Stuhlmacher Architecten, Christian Kahl 

De gemeentelijke kunstorganisatie Beyond Utrecht heeft gedurende een aantal jaren verschillende 'Artists in residence' uitgenodigd om voor een bepaalde periode in de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn te wonen en te werken. Hun voornaamste taak is het om deze snel veranderende plek te observeren en interventies en reacties erop te ontwikkelen. Ook hun onderkomen, een mobiele studio, maakt deel uit het kunstprogramma. Het is als samenwerkingsproject met de kunstenaars BikvanderPol ontworpen en gebouwd en zal gedurende de geplande activiteiten meerdere keren van bewoner en locatie veranderen.

Bij het ontwerp ging het erom een vervoerbare woning te maken, die even groot en robuust aan zou voelen als een huis. De eenvoudige ruimte probeert niet zelf een kunstwerk te zijn maar is in eerste instantie bedoeld als een praktische en betaalbare verblijfplaats.

Het huis bestaat uit één langgerekte ruimte die kan worden opgedeeld in verschillende binnen- en buitenruimtes. Het is een huis om op veel verschillende manieren te gebruiken- als hotelkamer, studio of tentoonstellingsruimte, met een grote tafel, goed licht en zoveel privacy als men wil.

Wanden, vloeren en dak zijn geconstrueerd van kruisgewijs verlijmde massiefhouten platen, op twee plaatsen gestabiliseerd door stalen frames. Het object is stabiel genoeg om in één stuk opgetild en vervoerd te worden. De afmetingen staan het transport over de weg nèt toe. De houten platen zijn voorzien van een isolatielaag en eveneens gelamineerde houten platen als buitenhuid.

Het gebouw kan volledig worden gesloten en wordt dan alleen verlicht door een drietal bovenlichten. Als de grote luiken worden geopend krijgt het introverte huis een volledig ander karakter. Grote delen van de gevels veranderen in terrassen en podia. Het houten interieur wordt dan onderdeel van zijn omgeving en de kunstenaar presenteert zichzelf en zijn werk aan de stad.

collaboration project with BikvanderPol 
Site: various sites Leidsche Rijn, Utrecht 
Client: Beyond, municipal art programme Utrecht 
Structural engineer: Pieters Bouwtechniek Utrecht, Japp Dijks 
Contractor: Jasper Kerkhofs, Christian Dörschug 
Design: 2003 
Realisation: 2003 
Photography: 

Within the framework of the municipal art organisation 'Beyond' various international artists will be invited to stay and work for a limited period of time in the largest recent city extension of Utrecht, Leidsche Rijn. Their task will be to observe and react to the growing and rapidly changing place from various perspectives. The accommodation for these artists, which is part of the municipal art programme, is a mobile studio, that will change its location several times during the course of the planned activities.

The simple space doesn't aim at being a piece of art in itself, but mainly offers a practical and affordable place to stay. Rather than minimizing size and weight as one would expect from a mobile home, the aim of the design was to maximise its dimensions and functionality. Despite its mobility the building is big, robust and durable. It consists of one long space that can be subdivided into different interior and exterior spaces. It's a house to be used in many ways: as hotelroom, studio or hospitable dwelling with a big table, plenty of daylight and as much privacy as one needs.

The construction of the object is simple: walls, floor and roof have entirely been made of solid, laminated sheets of wood, stabilized by two steel frames. It was assembled on site within a few days. The timber panels are then covered with additional thermal insulation and a laminated timber rainscreen. The object is sturdy, heavy and environmentally sound, and sufficiently stable to be lifted and transported in one piece, with dimensions that just permit transportation on public roads.

During transportation and also later, if the guest so desires, the object can be completely closed up, just lit from above. When the large shutters are opened the introverted house gets a completely different character, with large parts of the elevations turning into terraces, ramps and podia. The timber interior then becomes part of its surrounding and the artist presents him/herself and his/her work to the city.

The project was developed collaboratively with the Rotterdam based artists BikvanderPol.