Korteknie Stuhlmacher
Architecten


Le Medi, Mediterraan bouwblok, Rotterdam Bospolder
Le Medi, Mediterranean building block, Rotterdam Bospolder


photograph Moritz Bernoully

photograph Moritz Bernoully

reference: traditional ornamentation

overview model (modelmaker Made by Mistake)

overview model (modelmaker Made by Mistake)

façade, housetype Korteknie Stuhlmacher architecten

overview building block

plan housetype Korteknie Stuhlmacher architecten, basic house

plan housetype Korteknie Stuhlmacher architecten, type U1

plan housetype Korteknie Stuhlmacher architecten, type U2

section housetype Korteknie Stuhlmacher architecten

section housetype Korteknie Stuhlmacher architecten + extension

Locatie: Rotterdam Bospolder 
Opdrachtgever: Geurst & Schulze Architecten i.s.m. Era/ Com-wonen/ Woonbron 
Constructeur: 
Aannemer: Era 
Ontwerp: 2004- 2006 
Uitvoering: 2008 
Fotografie: Moritz Bernoully 

In de herstructureringswijk Rotterdam Bospolder is een bouwblok gerealiseerd dat is geïnspireerd op de architectuur uit mediterrane landen. De architectuur wil tot uitdrukking brengen dat de aanwezigheid van bewoners met verschillende culturele achtergronden van invloed is op de openbare ruimte en de architectuur in een stad. Het bouwblok bevat verschillende woningen die de kopers merendeels naar hun eigen hand kunnen zetten.  Het plan bestaat merendeels uit  kleine basiswoningen die per direct of na verloop van tijd kunnen worden uitgebreid. Het geheel is vormgegeven als dichtbebouwde, kleurrijke enclave met smalle straten en een formeel binnenplein. De woningen zijn georganiseerd in smalle, gesloten bouwblokken met overdekte parkeergarages in het tussengebied en terrassen en toegevoegde woonruimten erbovenop. De open ruimten binnen de enclave zijn alleen overdag openbaar toegankelijk.

 

In opdracht van de ontwerper van het bouwblok, architectenbureau Geurst & Schulze, hebben we een basiswoning met enkele indelingsvarianten en uiteenlopende uitbreidingsopties ontwikkeld. Als verantwoordelijk bureau voor het masterplan wilde Geurst & Schulze een tweede architect bij de uitwerking van het plan betrekken, als gesprekspartner en voor de beoogde variatie.

 

De plattegrond van ons type is geïnspireerd op enkele characteristieke kenmerken van Noord-Afrikaanse woningen zoals een symmetrische hoofdopzet, de directe relatie tussen binnen en buiten op de begane grond, de gelijkwaardigheid van de kamers, het gebruik van erkers en het filteren van licht door filigraine structuren.

Binnen de geringe marges van het project is gepoogd om het bekende, in dit geval uiterst ondiepe 5,4m woningtype opnieuw te overdenken, door gebruik te maken van mediterrane referenties en door het weglaten van een ‘Hollands’ halletje en de ‘smalle beuk’.

 

Belangrijk voor de woning is de ruime ‘entreekamer’ die de hele breedte van het huis in beslag neemt en gebruikt kan worden als ontvangstkamer, woonkamer, eetkeuken, of werkkamer. Deze ruimte legt een directe link met de openbare ruimte. De uitbreidingsopties bieden een breed scala aan woon- en werkmogelijkheden.

Het ontwerp van de gevel reageert op de reeds eerder vastgelegde kleurrijke gevel van de basiswoning van Geurst & Schulze en bestaat uit een licht gestuct kader dat een lijst vormt rondom een symmetrisch vlak van doorbroken, lichtdoorlatend metselwerk.

 


Site: Rotterdam Bospolder 
Client: Geurst & Schulze Architects in collaboration with Era/ Comwonen/ Woonbron 
Structural Engineer: 
Contractor: 
Design: 2004- 2006 
Realisation: 2008 
Photography: Moritz Bernoully 

Within the ambitious reconstruction of Rotterdam Bospolder a building block was initiated inspired by the architecture from the countries around the Mediterranean Sea. Many years of discussions and various preliminary schemes has resulted in a project for a dense, colourful enclave with several carefully defined semi-public spaces, and simple back-to-back building blocks with a covered parking garage on the ground floor and a formal square in the centre. The project hopes to offer a well fitting place to live for people from various cultural backgrounds. For that reason the scheme contains a number of basic houses that sell for a relatively low price and that can be extended in the future.

 

Being responsible for the whole architectural and urban concept, the architects Geurst&Schulze felt the need to include a greater variation within the scheme not just by the work of their own office but by also including a second architect. Commissioned directly by Geurst&Schulze we developed a house-type for such a basic dwelling, together with several variations and extensions.

 

The plan of our house-type is inspired by some of the essential characteristics of Mediterranean domestic architecture such as symmetry of the plan, direct contact between indoors and outdoors on the ground floor, equally sized rooms and light filtered by perforated screens in the façade. Within the very narrow margins of the project we attempted to rethink the stereotypical solutions for the very conventional Dutch standard bay-width of 5.4m and develop a house-plan without the typical Dutch (very small) entrance hall and without the conventional division of the space into a wide and a narrow bay. A central feature of the house therefore, is the spacious entrance accessed directly from outside and spanning the whole width of the house. It can be used as reception room, workspace, kitchen, office or living room.

The design of the façade is a response to the colourful elevations of the dwelling designed by Geurst&Schulze and consists of a simple plastered surface framing a symmetrical piece of filigree masonry and a bay window.