Korteknie Stuhlmacher
Architecten


Oostvaardersplassen
Oostvaardersplassen


trainstation seen from above

ground floor plan: the nature observation centre

outdoor spaces in the landscape

ground floor plan

typical section

typical section

section through patio

typical section

typical section

typical section

typical section

Open prijsvraag voor architecten met landschapsarchitecten voor een Natuuractiviteitencentrum (NAC)
samenwerking met Matthieu Derckx, landschap
Locatie: Oostvaardersplassen
Opdrachtgever: Staatsbosbeheer
Ontwerp: 2009

Een indrukwekkende wandeling in het Oostvaardersveld op zaterdag middag: een vos, een slang, vogels, insecten, vlinders, bloemen. Natuur in haast onhollandse variatie. Toch ontbreekt er iets. De wandelaar beseft nauwelijks waar hij is. Achter de hoge spoordijk lijkt de natuur onbereikbaar.

 

De ontwerpopgave is op zich prachtig maar we hebben er ook onze twijfels bij. Het liefst willen we niet nog meer mensgemaakte dingen aan het gebied toevoegen. En al helemaal geen verharding. Zelfs de paden en wegen die nu al het gebied doorkruisen voelen als storende onderbrekingen in het fragiele landschap, en de kleine bouwsels, straten en auto's eveneens.

 

Reden voor ons om gebruik te maken van het grootste element dat er al is, de spoordijk zelf. We bouwen niet maar we hollen uit. Vanaf het hoog oprijzende, massieve lichaam van de dijk, strategisch gelegen tussen het Oostvaardersland en de plassen, heeft men het overzicht waarna men verlangt  - zonder dat we een toren hoeven te bouwen. De dijk vormt de scheidslijn tussen de wereld die men als bezoeker mag gebruiken en de natuur. Tegelijkertijd betekent de dijk een kunstmatige scheiding tussen verschillende landschapstypes. Met onze ingreep willen we deze scheiding gedeeltelijk herstellen. Het nieuwe gebouw vormt een verbinding voor mens en water, misschien zelfs dieren. We vergroten het rietland en het open water aan weerskanten van de spoordijk en verbinden de wateren door een tunnel die deel uitmaakt van het gebouw. De uitgegraven grond voegen we toe aan het dijklichaam waardoor de dijk plaatselijk dik genoeg wordt om ons gehele gebouw in zich op te nemen. 

 

We ontwerpen geen nieuw gebouw maar leggen een treinstation aan boven op de dijk. Perrons en uitzichtsterrassen zijn er een en hetzelfde. Op die manier zal een groeiend gedeelte van de bezoekers met de trein naar het NAC kunnen komen.  Alle voor het NAC benodigde ruimten zijn onder de dijk geschoven. Het tweezijdig geörienteerde centrum opent zich naar zowel de Oostvaarderse Plassen als naar het Oostvaardersland en biedt beschutte uitzichten, terrassen in de natuur en prettige, flexibel bruikbare verblijfsruimtes binnenin.

Hier worden fietsen uitgeleend, kan worden gespeeld, geleerd, geluisterd, gegeten, geshopt, gelezen en kunnen tentoonstellingen worden bekeken. Het zijn eenvoudige, mooie ruimtes met goed licht, prettige verhoudingen en robuuste, natuurlijke, duurzame materialen als beton hout. 

 

De jury vond ons plan brillant maar onrealistsicch. Waarom?

 

 

 

Open competition for architects with landscape architects for a visitors's centre  
collaboration with Matthieu Derckx, landscape 
Site: Oostvaardersplassen 
Client: Staatsbosbeheer 
Design: 2009 

An impressive walk through the Oostvaardersveld on a Saturday afternoon: a fox, a snake, birds, insects, butterflies, flowers. Nature as varied as nowhere else in this country. There's only one thing missing: nowhere one can overlook the area. The nature reserve seems to be hidden behind the high railway embankment that appears as a large artificial barrier between land and lakes, the visitors and the nature they are looking for.

 

With our project we attempt to avoid any additional manmade interventions in this sensitive area and to (re)connect the fragile landscape. 

 

For our building we chose the embankment itself. There we don't build but we carve out. Tunnels for people, water and animals soften the barrier caused by the embankment. The soil we take away for our rooms we add to the embankment to make it locally thick and strong enough to hold and cover our building completely.  

 

The embankment forms the base for our design. We propose a new trainstation to enable visitors to come by public transport to the area. The roof of the building contains all facilities for the station. Platforms and viewing terraces are identical. 

 

All spaces of thé center itself are situated within thé body of thé embankment. The centre offers terraces in the landscape, pleasant working and recreational areas, a lot of flexibility and protected views to both sides of the embankment. 

 

Visitors have the possibility to rent bicycles, to look at exhibitions, to eat, to drink, to change trains or to meet friends. The spaces are simple and beautiful with good light, pleasant proportions, and made with natural and durable materials such as concrete and wood. 

 

The jury thought that our idea was brillant but unrealistic. Why?