Korteknie Stuhlmacher
Architecten


Villa Escamp, ‘stadstussenkantoor’
Villa Escamp, ‘temporary town-hall’


Test

Locatie:Den Haag, wijk Escamp, hoek Leyweg en Melis Stokelaan
Opdrachtgever:Stichting Raam, praktijk voor sociale architectuur, Tony Boxman
Constructeur:Pieters Bouwtechniek, Utrecht, Jaap Dijks
Aannemer:Peter Carels
Ontwerp:2009
Uitvoering:2009
Fotografie:Moritz Bernoully (2009)

 

Villa Escamp is een tijdelijk paviljoen en kunstproject dat is opgezet om de bewoners van de wijk Escamp in den Haag mentaal voor te bereiden op de komst van een nieuw stadskantoor. Gedurende de bouwtijd van het monumentale pand worden in en vanuit het paviljoen talloze activiteiten voor en met de buurtbewoners georganiseerd.

 

'Villa Escamp is het vergrootglas van de wijk. Je kunt er koffiedrinken, plannen maken, trouwen. Het is een museum, er zijn mobylettes en puchs uit de jaren 50 en 60, je kunt er kleren maken, kleding ontwerpen, modeshows lopen en topstukken uit de wijk bezichtigen. Er vinden lezingen plaats, je kunt er levende verhalen lenen of je komt er gewoon een praatje maken.' (www.villaescamp.nl)

 

Locatie voor het paviljoen is een plantsoen met monumentale kastanjebomen met een door de bouw van het stadskantoor nutteloos geworden fietspad in het midden. De opdrachtgever had behoefte aan veel bruikbare ruimte, weinig tijd en een zeer krap budget. Als antwoord hierop ontstond het idee om een geprefabriceerde kas tussen de bomen te plaatsen. Binnen de kas bevindt zich een wit geschilderd houten volume waarin alle programmaonderdelen zijn ondergebracht die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de villa als publiek gebouw: de keuken, een langgerekte, ruimtelijk gelede, afsluitbare kamer, een keuken, berging en sanitair.

 

De tussenruimte die voor, achter en naast de vaste kern in de kas ontstaat wordt ingenomen door verschillende installaties en ruimten die zijn vormgegeven door verschillende kunstenaars.

 

Site:Den Haag, Escamp, corner Leyweg and Melis Stokelaan
Client:Raam, agency for 'social architecture', Tony Boxman
Structural engineer:Pieters Bouwtechniek, Utrecht, Jaap Dijks
Contractor:Peter Carels
Design:2009
Realisation:2009
Photography:Moritz Bernoully 

Villa Escamp is a temporary pavilion and art installation. It is designed to house activities organised in parallel to the building process of the new, large and monumental municipal townhall of Escamp, The Hague.

 

'Villa Escamp acts like a magnifying glass for the neighbourhood. One can go there for a coffee, make plans, even marry for a day. It's a museum, there is an exhibition of old-fashioned motorbikes, one can make clothes, design clothes, visit a fashion show and see important objects of the area. There are lectures, one can borrow living stories and just come for a chat.' (www.villaescamp.nl).

 

The site for the pavilion is a former bicycle path leading through a small park with monumental horse chestnut trees. The path has lost its connections and significance due to the large building site adjacent to it. Responding to the most urgent need of the client to quickly build a spacious, multifunctional space for a very limited budget we proposed to place a standard greenhouse between the trees. In the interior of the greenhouse we placed a white timber box, housing all spaces and facilities that enable the small structure to act as a public building: the kitchen, storage and installations, toilets and a long, gently differentiated, lockable room.

 

In the slightly protected spaces in the timber box there is space for private conversations, paperwork, presentations and dinners. The space in the greenhouse, on either side of the white box, serves as space for larger gatherings and activities and has been 'furnished' by spatial installations designed by various artists.