Korteknie Stuhlmacher
Architecten


nieuwbouw school Laufen (CH)
municipal school Laufen (CH)


overview model

overview model and context

overview model and context

basement with sports hall

deck on top of the sports hall

the school as village community, held together by a square and a gym

classroom unit

site plan

plan level -1

plan level ±0

plan level +1

plan level +3

sections

Open prijsvraag, 3e ronde 
Locatie: Laufen (CH) 
Opdrachtgever: Gemeente Laufen 
Ontwerp: 2008 

uitbreiding van basisschool met sporthal in kleinstedelijke omgeving


De prijsvraag voor het Zwitserse stadje Laufen hoort net als de prijsvraag voor Brügg (CH) en Vormsund (No) tot een drietal prijsvragen waarmee we het ideaalbeeld van de school als leefgemeenschap hebben geprobeerd vorm te geven. Met ons motto 'Lönneberga*' werd ook voor de jury duidelijk wat ons voor ogen stond. Het beeld van het Zweedse dorp was tegelijkertijd een pedagogisch en organisatorische model voor de school als een manier om de enorme omvang van het schoolprogramma op vanzelfsprekende manier in de kleinschalige context te plaatsen. 

 

De school bestaat uit los aan elkaar geschakelde villa-achtige volumes, terrassen, patio's en tuinen die aansluiten bij de suburbane bebouwing van de omgeving. Deze informele compositie wordt bijeen gehouden door een langgerekt, laag volume dat de nieuwbouw verbindt met de bestaande bebouwing en zowel klaslokalen als de grote sporthal bevat. 

Het dak is ontworpen als speelplein, sportveld en deels overdekte buitenruimte. 

 

Ons voorstel combineert belangrijke elementen van de Openluchtscholen met eigentijdse behoeftes van een modern scholencomplex: de meeste nieuwe klaslokalen hebben directe toegang naar buiten, beschikken over terrassen, balkons en binnenhoven en kunnen deels ook van buitenaf worden ontsloten. 

De neutrale plattegronden en de stedenbouwkundige configuratie maakt het voorstel in de toekomst makkelijk aanpasbaar.

 

Kenmerkend voor de architectuur zijn de expressieve dakvormen en daklichten die tegelijkertijd doen denken aan industriële sheddaken en de traditionele villa's uit de directe omgeving. De sokkel omsluit tuinen en hoven met het gelijkmatige ritme van een doorgaande arcade. Bijzondere aandacht is besteed aan de lichtinval op de bovenverdiepingen en de sporthal.

 

*het Zweedse dorpje Lönneberga is de setting van een ideale jeugd die Astrid Lindgren beschrijft in haar bekend kinderboek 'Michiel van de Hazelhoeve'

Site: Laufen (CH) 
Client: Municipality of Laufen 
Design: 2008 

Open competition primary school with sports hall;  extension of an existing school in suburban context, Laufen, Switzerland 2007 

 

The competition entry belongs to a series of three designs, together with the designs we made for Brügg (CH) and Vormsund (No) we took as an opportunity to explore the ideal of the school as a living comunity. The motto we chose for the entry 'Lönneberga*' made clear what we had in mind. In this case the pedagogical and organisational concept coincided with our ideas about the urban context of the school.

The design proposes a new school consisting of separate, pitched roofed volumes, loosely linked together by one long, low volume containing classrooms and a large subdividable sports hall. 

 

The roof of the connecting building has been designed as a collective square with an outdoor sports field and partly covered outdoor playing areas. Its plinth encloses gardens and yards with one continuous colonnade. Specific attention has been paid to the use of daylight in all upper floors and the sports hall.

 

The buildings placed around the yard are shaped like individual houses and relate with their terraces and gardens to the suburban context. Due to their small, all-sided footprints most classrooms have direct access to the outdoor spaces such as private and collective balconies and terraces.

 

* taken from a book by Astrid Lindgren, describing an ideal childhood in Sweden.