Korteknie Stuhlmacher
Architecten


Woonhuis Uitdam
House Uitdam


View from Markermeer, photgraph Moritz Bernoully

building process, montage of prefabricated timber elements

building process, montage of prefabricated timber elements

building process, montage of prefabricated timber elements

Locatie: Uitdam 
Opdrachtgever: private
 
Constructeur: Jaap Dijks, Pieters Bouwtechniek Utrecht
 
Aannemer: Christian Dörschug, Aichach (houtmontage) i.s.m. Jan Runderkamp Totaalbouw Volendam
 
Ontwerp: Korteknie Stuhlmacher Architecten 
Uitvoering: 2012-2013
 
Fotografie: Moritz Bernoully


Uitdam is een kleine, pittoreske gemeente aan het Ijsselmeer. Naast de kerk kwam er na sloop van een bestaand huisje en kleine kavel beschikbaar, nét groot genoeg voor een nieuw woonhuis voor twee, onderaan de dijk. Vorm, materiaal, maat en dakhelling lagen nagenoeg vast. De ruimtelijke bepalingen zijn streng, het karakter van het dorp en het kleinschalige cultuurlandschap eromheen wordt door bewoners, welstandscommissie en toeristen zeer gewaardeerd en dient te worden beschermd. Het huis voegt zich nagenoeg ongemerkt tussen zijn buren; de donkere kleur van de gevel, het oudhollandse dakpan en de witte dakrand en kozijnen onderstrepen de verwantschap met de traditionele architectuur in de omgeving.

 

Door het gebruik van massiefhout als basismateriaal voor wanden en vloeren heeft het huis een eigenzinnig en eigentijds karakter gekregen. Door een groot daklicht en ruime verdiepingshoogtes voelt het ruimer aan dan het eigenlijk is. Binnenin is gekozen voor een hoogwaardige gladde afwerking van het hout. Vervolgens zijn de panelen geschilderd met een bijna dekkende witte beits. Het resultaat een subtiel glanzend vrij abstract oppervlak, dat door de zichtbaarheid van de het hout nog nét genoeg karakter heeft.

 

Bij het ontwerp speelde een grote boom een hoofdrol. De uitbouw van de slaapkamer wijkt af van de orthogonaliteit van de hoofdopzet om ruimte te bieden aan de wortels van de boom. Tegelijkertijd ontstaat hierdoor een ruim vriendelijk terras, beschut gelegen tussen huis en dijk. Vanaf de verdieping heeft man prachtige vergezichten over water en landschap. 

 

commentaar opdrachtgever op het ontwerp- en bouwproces:

 

 

‘In de auto terug na de allereerste bespreking van het schetsontwerp van ons toekomstige huis keken wij elkaar verbaasd aan: "Er is eigenlijk niet veel op aan te merken hè?" Zo precies had Rien Korteknie al onze vragen in het 'programma van eisen' beantwoord dat er van af dat moment alleen nog maar op detail niveau over gesproken is. Maar dat dan ook wel heel vaak en veel.

Wij zijn onder de indruk van de serieuze, niet ego-tripperige aandacht die wij van begin tot einde hebben gekregen. Voor ontwerpvragen maar ook als het saaie en technisch moeilijke berekeningen betrof: altijd rustig en to the point. Waar nodig met vergaderingen op de bouw en met honderden mails en telefoongesprekken.

 

Het resultaat past ons als een jas. Onze vraag was een modern maar niet schreeuwerig houten huis te maken, ruim, licht en hoog. Het huis is vrolijk en rustgevend, passend in het dorp en de omgeving met optimale ruimte voor het uitzicht en lange zichtlijnen binnen. Monumentaal zonder dikdoenerij. Vol met niet zichtbare duurzame installaties en mega geisoleerd. Met slimmigheden als hoge plafonds waar een verplichte goothoogte op 2,50 meter ligt. Wij hebben precies gekregen wat we bedoelden en ontzettend veel meer.’

 

Site: Uitdam 
Client: private
 
Structural engineer: Jaap Dijks, Pieters Bouwtechniek Utrecht 
Contractor: Christian Dörschug, Aichach (houtmontage) i.s.m. Jan Runderkamp Totaalbouw Volendam 
Design: Korteknie Stuhlmacher Architecten 
Realisation: 2012-2013
 
Photography: Moritz Bernoully


Uitdam is a small, picturesque village at the banks of the IJsselmeer. The clients found a small house to be demolished, next to the church and the dyke, just big enough for a new dwelling for two. Shape, materials, dimensions and the slope of the roof were almost fixed from the beginning for the spatial rules in the area are very strict. As the inhabitants of the region, the municipality and the tourists wish to protect the fragile, historically grown cultural landscape with its present consistency and small-scale beauty. The new house fits almost unnoticeably into its existing neighbourhood; the dark colour of the façade, the traditional roof tiles and the sparkling white of both the edges of the roof and the window frames underline the familiarity with the traditional architecture of the area.

 

By using solid timber panels as basic material for walls and floors, the house gets a special and contemporary atmosphere. The clients chose the most refined smooth surface that the manufacturer of the panels could deliver. Subsequently the panels were painted using a transparent white varnish, resulting in a slightly shiny timber surface. The panels become both rather abstract and still full of character due to the natural pattern of the timber that is kept visible.

 

The monumental tree in the backyard of the house played an important role for the design. The bedroom at the rear of the ground floor doesn’t follow the orthogonal structure of the rest of the plan to give space to the roots of the tree. At the same time the wide angle of the space makes sure that the terrace between dyke and house feels spacious and informal yet protected. From the first floor one overlooks both the pretty landscape and the water of the Ijsselmeer.  

 

 

the clients, after moving in:

"In the car back after our very first meeting with the architect discussing his first sketches we looked at each other, rather surprised. ‘There is not much to complain about, is there?’. Rien Korteknie had managed to answer all questions we had posed to him with our brief. From that moment on we actually only discussed details, and that we did a lot and very often.

 

We are impressed by the serious, unselfish attention we got from the beginning up to the very end of the process, whether we discussed design-issues or boring technical calculations. The meetings we had were always calm and adequate. Whenever necessary we organised meetings on site, and in between we made hundreds of phone-calls and sent each other just as many emails.

 

The result fits us like a glove. We asked for a modern but unpretentious timber house, spacious, light and with high, airy rooms. The house is cheerful and comforting; it fits to the village and the surrounding and offers optimal views to the outside and long vistas in the interior. Monumental without being over the top. Full of invisible sustainable installations and very well insulated. With cleverly accommodated high ceilings inside despite the obligatory height of 2,5 m for the gutter outside. We got exactly what we had in mind, and a lot more"