Korteknie Stuhlmacher
Architecten


Roeigebouw Amstelveen
Rowing building Amstelveen


photograph Stefan Müller

photograph Stefan Müller

photograph Stefan Müller

photograph Stefan Müller

photograph Stefan Müller

photograph Stefan Müller

Locatie: Bosbaan, Amsterdamse Bos, Amstelveen
 
Opdrachtgever: KNRB/ Studentenroeivereniging Okeanos
 
Constructeur: Pieters Bouwtechniek Utrecht, Jaap Dijks
 
Aannemer: de Nijs, Warmenhuizen
 
Ontwerp: 2003- 2004
 
Uitvoering: 2005
 
Fotografie: Korteknie Stuhlmacher Architecten, Moritz Bernoully, Stefan Müller
 

De Bosbaan is dé plek voor iedereen in Nederland die met de roeisport te maken heeft, al sinds 1937. Om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan het internationale wedstrijdreglement is de Bosbaan recentelijk verbreed en moest het bestaande tribunegebouw en de bijbehorende huisvesting van de studentenroeivereniging Okeanos worden gesloopt. Op eigen initiatief werkte Okeanos jarenlang aan de voorbereidingen voor vervangende nieuwbouw vlakbij de oorspronkelijk plek. Op grond van de prominente locatie heeft de Koninklijk Nederlandse Roeibond KNRB zich bij de nieuwbouwplannen van Okeanos aangesloten en kon gezamenlijk een gebouw worden ontwikkeld dat door zijn maat bij de grote schaal van het landschap past.

Het nieuwe gebouw bevindt zich op een smalle strook tussen water en bos. Het langgerekte gebouw combineert twee volumes - één voor iedere opdrachtgever - onder één ver overstekend houten dak.

Het gebouw is van binnenuit ontworpen: het balkon over de gehele lengte doet recht aan het prachtige uitzicht op de wedstrijdbaan. De poort tussen beide volumes vormt een haast monumentaal ogende poort, of beter: een overdekte buitenkamer met uitzicht. De grote, stevige proporties van alle toegepaste elementen gaan een relatie aan met de weidsheid en de rechte lijnen van het omringende landschap. Het heldere en warme interieur wordt bepaald door de in het zicht gelaten constructieve materialen: beton en hout.

De uit Duitsland cq. Zwitserland geïmporteerde houtbouwelementen maken een zeer directe manier van bouwen en de grote overstekken en overhoekse openingen mogelijk. De ruwe, donkergebeitse buitenhuid laat het gebouw visueel opgaan in het achterliggende bos waarbij de groen geschilderde kleurvlakken t.p.v. de luiken, de poort- en achtergevel zorgen voor ruimtelijke geleding.

Site: Bosbaan, Amsterdamse Bos, Amstelveen
 
Client: Royal Dutch Rowing Association, Student Association Okeanos
 
Structural engineer:Pieters Bouwtechniek Utrecht, Jaap Dijks
 
Contractor: de Nijs, Warmenhuizen
 
Design: 2003- 2004
 
Realisation: 2005
 
Photography: Korteknie Stuhlmacher Architecten, Moritz Bernoully, Stefan Müller 

The Bosbaan in Amsterdam is the place for everybody interested in rowing in The Netherlands. In order to meet the requirements of international competitions, the Bosbaan has recently been widened, resulting in the demolition of the existing tribune building from the twenties in which the student rowing association 'Okeanos' was accommodated. The students consequently worked for many years on the preparation for a replacement building on almost exactly the same spot. In a joint venture with the Royal Dutch Rowing Association (KNRB), Okeanos was finally able to replace the tribune building with a new structure of an appropriate size.

The building is situated on a narrow strip between the flat banks and the wooded area behind.

The long building combines two volumes - one for each client - under one widely cantilevered flat timber roof.

The building has been designed from inside out: the balcony spanning the whole length of the building emphasises and frames the impressive views onto the water. The opening between the two volumes forms an almost monumental porch, or better: a covered outdoor ‘room with a view'. The generous proportions of all elements relate to the large scale of the surrounding landscape. The materials used for the structure, concrete and timber, are left exposed resulting in a warm, robust exterior that very much relates to the interior. By making use of imported prefabricated timber elements from Switzerland and Germany no additional structures were necessary in building the large cantilevered roof and the generous corner-windows. The timber's rough, dark surface allows the building to visually merge into the woods behind it while the panels painted in different shades of green contribute to the visual differentiation of the lengthy building mass.