Korteknie Stuhlmacher
Architecten


Het rekkelijke huis - www.droom3.nl
Het rekkelijke huis - www.droom3.nl


building site, may 2011

building site, may 2011

building site, may 2011

building site, may 2011

building site, may 2011

building site, may 2011

building site, may 2011

building site, may 2011

building site, may 2011

model studies, first version

model studies, first version

model studies, first version

model studies, first version

model studies, first version

selling brochure 1, built version

selling brochure 2, built version

buyers options plans

buyers options elevations

brochure with options

colour options, built version

colour options, built version

façade study, appartments

façade study, appartments

façade study, appartments

façade study, appartments

façade study, appartments

Locatie: Almere, Homeruskwartier
 
Opdrachtgever: De Alliantie
 
Constructeur: Pieters Bouwtechniek Utrecht, Jaap Dijks
 

Stedenbouw: De Architecten Cie/Inbo


Constructie en bouwtechnische uitwerking: Kooij en Dekker

 
Aannemer: Bouwbedrijf Noordersluis
 
Ontwerp: prijsvraag 2007, bouwproject 2008
 

Uitvoering: 2009- 2011

Fotografie: tot nu toe zijn alleen nog bouwfoto's beschikbaar

 
  

In 2007 werd voor de verschillende deelgebieden van het Homeruskwartier in Almere een prijsvraag voor ontwikkelaars en architecten georganiseerd. Woningbouwcorporatie de Alliantie werkte voor deze prijsvraag samen met ons bureau en won met het concept 'Het rekkelijke huis'. Hierbij ging het om een ontwerp- en bouwsysteem dat het mogelijk maakt, flexibel indeelbare en op veelvuldige manier uitbreidbare woningen aan te bieden voor een redelijke prijs.
 Het prijsvraagontwerp was gebaseerd op een manifestachtige tekst, geschreven door Fred Feddes, waarin hij de voordelen van ruime, flexibel indeelbare, robuuste en tijdloze woningen op heldere manier beschrijft. Feddes stelt dat de ruimtelijke uitgangspunten die ten grondslag lagen aan vele eenvoudige vooroorlogse woningen ook in nieuwbouwwijken in belangrijke mate zouden kunnen bijdragen aan een duurzame stadsontwikkeling en architectuur.
 Het prijsvraagontwerp bestaat uit eenvoudige basiswoningen die dankzij een vernuftig bouwsysteem (staalskelet en infra-plus vloeren) op veelvuldige manier kunnen worden ingedeeld, veranderd en uitgebreid. Architectonisch ligt de nadruk op de consistentie van de wijk als ensemble, gekenmerkt is door lichte kleuren en materialen, ruimtelijke variatie en veel groen.


In de uitwerking zijn de conceptuele ideeën achter het project aangepast aan de financiële en architectonische eisen die de woningmarkt in Almere momenteel aan dergelijke projecten stelt. Hierbij is een aantal van de oorspronkelijke architectonische en technische uitgangspunten losgelaten en vervangen door meer conventionele oplossingen zoals de keuze voor een standaard bouwsysteem en baksteen als gevelbekleding. Toch bleef het principe van architectonische eenvoud, keuzemogelijkheden en mede-opdrachtgeverschap gehandhaafd. In het Homeruskwartier ontstaat er vanaf medio 2009 een vriendelijke, groene wijk met subtiele architectonische variatie, die ruimte biedt aan uiteenlopende woonwensen en behoeftes. Het project bestaat uit ca 100 laagbouw eensgezinswoningen en een appartementenblok waarin huur- en koopwoningen met elkaar zijn gecombineerd. Zowel in de laagbouwwoningen als in het appartementengebouw kunnen de kopers gevelelementen en –kleuren, verschillende plattegronden en uitbreidingen kiezen waardoor er een afwisselend toch vanzelfsprekend en ontspannen beeld ontstaat.

Site: Homeruskwartier, Almere
 
Client:De Alliantie
 
Structural Engineer: Pieters Bouwtechniek, Utrecht
 
Structural Engineering and Building Technology: Kooij en Dekker 
Contractor: Bouwbedrijf Noordersluis
 
Design: competition 2007, building projecte 2008
 
Realisation: 2009- 2011
 
Photography: still only building site snapshots available
 

The Homerus-kwartier is a new neighbourhood in Almere, set up with the aim to accommodate the future client's wishes. In 2007 an ambitious competition has been organised for developers and architects to select housing solutions for the different parts of the neighbourhood. Commissioned by housing corporation de Alliantie our entry won the competition with the concept 'Het rekkelijke huis', an untranslatable expression for a house that is extendable, expandable and multifunctional. Our client had the aim to offer flexible and durable houses for a reasonable price to a client's market. The competition entry was based on a manifesto-like text by Fred Feddes that described the advantages of the spacious neutrality of many pre-war houses, an example that could contribute to the sustainable development of the usually merely mono-functional housing standards in new housing areas.


For the competition we designed a flexible building system (steel skeleton with 'intelligent', thick floors) based on simple units to be organised, expanded and inhabited in many different ways. Architecturally we concentrated on the consistency of the ensemble consisting of simple, varied, boxy volumes in light colours and materials.
During the actual elaboration the conceptual and technical ideas behind the scheme were adjusted to the current financial and architectural conditions of the housing market in Almere. In this process some of the original architectural and technical ideas were replaced by more conventional solutions (such as the choice for brick instead of lighter materials). However, the main concept has been preserved: the architecture consists of simple elements to be extended and adjusted to the client's wishes. Starting in 2009, a friendly, green neighbourhood will be built in 'our' segment of the Homeruskwartier, consisting of approx 100 low-rise dwellings and one block.