Korteknie Stuhlmacher
Architecten


Woonhuis in Nesselande
House in Nesselande, Rotterdam


Locatie: Nesselande, Rotterdam 
Opdrachtgever: familie T 
Constructeur: Pieters Bouwtechniek Utrecht, Jaap Dijks 
Aannemer: de Wit, Ijsselstein 
Ontwerp: 2008/ 2009 
Uitvoering: 2009/ 2010 
Fotografie: Moritz Bernoully 

In de wijk Nesselande, een nieuwbouwgebied vlak buiten Rotterdam, is een groot aantal vrije kavels uitgegeven aan particuliere opdrachtgevers. De kavel van familie T is geheel omgeven door verschillende kanalen en sloten die ervoor zorgen dat de plek iets natuurlijker en ruimer aanvoelt dan hij daadwerkelijk is. In een omgeving waar verreweg de meeste kavels worden bebouwd met standaard cataloguswoningen valt het huis van familie T uit de toon. Het ontwerp refereert met zijn kubistische vormentaal en terughoudende materialisatie aan klassiek moderne villa's uit de jaren 20. Het doorbroken metselwerk filtert het zonlicht en beschermt het private karakter van de woning. Het herinnert op abstracte manier aan de culturele achtergrond van de opdrachtgevers.

 

Het ontwerp benut de maximaal op de kavel toegestane bebouwingsenvelop in hoogte, lengte en breedte volledig. Binnenin ontstaan er lange zichtlijnen en ruimtelijke sequenties die de buitenmaten voelbaar maken.

 

Op de begane grond neemt de woonkamer een centrale positie in. Deze hoge, representatieve ruimte wordt aan weerskanten geflankeerd door lagere, meer informele en private ruimten met toegang naar buiten: de woonruimte met open haard aan de patio en de eetkeuken aan de tuin. De werkruimte op de begane grond is tevens te gebruiken als gastenverblijf met eigen badkamer. Op de verdieping bevinden zich drie slaapkamers en sanitair.

 

Door de gedifferentieerde ruimtelijke opzet met hoge en lage ruimten en de hieruit voortkomende split-level doorsnede hebben alle ruimtes hun eigen karakter en proportie. Op verschillende plekken zijn grote vouwramen voorzien die volledig weggeklapt kunnen worden. Hierdoor worden de verschillende buitenruimtes direct bij het wonen betrokken. Twee balkons, een buitentrap en het terras naast keuken en woonkamer versterken dit effect. Bijzondere aandacht is besteed aan de patio die een centrale positie inneemt in het plan en als buitenkamer in het verlengde van de woonkamer wordt gebruikt.

 

Site: Neselande, Rotterdam 
Client: family T 
Structural Engineer: Pieters Bouwtechniek Utrecht, Jaap Dijks 
Contractor: de Wit, Ijsselstein 
Design: 2008/ 2009 
Realisation: 2009/ 2010 
Photography: Moritz Bernoully 

In the urban plan of Nesselande, a new city extension of Rotterdam, a large area has been reserved for individual private houses. Various canals give the new neighbourhood a generous and rather natural appearance, despite the high density and the rather limited sizes of the individual plots. In an area where most inhabitants choose their house from standard catalogues, the house by family T stands out. The formal language of the design with its simple, understated materialisation and its cubistic shapes refers to classical modern villas from the twenties. The net-like masonry reflects the cultural background of the clients and filters sunlight while preserving the client’s privacy.

 

The house occupies the full length and width of the given building surface. In the interior one feels its generous outer dimensions, due to long vistas and spatial sequences.

 

On the ground floor the high living room takes a central position in the plan, flanked on either side by adjacent informal spaces with lower ceilings opening up towards the outside: on one side the living room with the fireplace next to the patio and on the other the kitchen facing garden and terrace.  The studio on the ground floor can be used as a guestroom and has access to a private bathroom. On the first floor there are three bedrooms and ancillary spaces.

 

Special attention has been paid to the patio in the very centre of the plan that relates directly to the living room. Two balconies, an outdoor staircase and the terrace next to kitchen and living area enhance the intense relationship created between inside and outside.