Korteknie Stuhlmacher
Architecten


Basisschool De Toermalijn
Primary School De Toermalijn


photograph Moritz Bernoully

photograph Stefan Müller

photograph Stefan Müller

photograph Stefan Müller

photograph Stefan Müller

photograph Moritz Bernoully

photograph Moritz Bernoully

photograph Stefan Müller

plan

sections

Locatie: Rotterdam Zuid, Zuidwijk, Hijkerveld 
Opdrachtgever: JOS -Jeugd Onderwijs en Samenleving Gemeente Rotterdam 
Constructeur: Pieters Bouwtechniek Utrecht, Jaap Dijks 
Aannemer: Van der Hoek en Van den Donker Bouwbedrijf BV 
Ontwerp: 2006 
Uitvoering: 2007 
Fotografie: Moritz Bernoully, Stefan Müller 

De uitbreiding voor de basisschool De Toermalijn in Rotterdam Zuid is een eenvoudig, eenlaags gebouwtje met vier klaslokalen, een aantal bergingen en toiletten en een ruimte voor leerkrachten. De constructie bestaat uit houtskeletbouwwanden, zware gelamineerde balken in lengterichting en een dak van houten kastenelementen.

Brede schuifdeuren tussen gang en lokalen maken het gebruik van de gang als verblijfsruimte mogelijk. De bergingen zijn voorzien van grote ramen en kunnen als kleine werkplekken worden gebruikt. De wanden tussen de lokalen kunnen in de toekomst eveneens worden voorzien van schuifdeuren waardoor het mogelijk wordt om in wisselend groepsverband te werken en te spelen. Vóór de lokalen bevindt zich een terras onder het overstekende houten dak. Ook bij slecht weer kunnen de glazen deuren worden opengezet.

 

Het rechtlijnige volume gaat een vanzelfsprekende verhouding aan met de naoorlogse architectuur van de buurt. De gevel met het van veraf zichtbare patroon van helder gekleurd plaatmateriaal zorgt voor een herkenbaar beeld en een zelfbewust gezicht naar buurt en schoolplein.

Het project sluit aan bij de belangrijkste ideeën die reeds ten grondslag lagen aan het Parasite project: ook tijdelijke gebouwen en tijdelijk beschikbare locaties verdienen aandacht, goede ruimten en gezonde materialen. Bij tijdelijke gebouwen voor kinderen is deze aandacht bijzonder belangrijk. Voor kinderen is tijdelijkheid immers een relatief begrip, en hun verblijf op school is per definitie van beperkte duur.

 

---

 

Met het project schoolParasites (Hoogvliet 2003, www.schoolparasites.nl) hebben we de bedroevende kwaliteit van de in Nederland al te gebruikelijke, tijdelijke onderwijshuisvesting aan de orde gesteld. De schoolParasites zijn door bevlogen architecten ontworpen bijzondere, tijdelijke klaslokalen. Ze vormen een tast- en bruikbaar alternatief voor de gangbare standard-units. Het zijn enkelvoudige objecten met beperkte levensduur en een specifieke functie zoals koken of muziek maken.

De semi-permanente uitbreiding van de Toermalijn gaat een stap verder. Hier zijn multifunctioneel inzetbare klaslokalen voor semi-permanent gebruik gerealiseerd. Het project laat zien dat het mogelijk is om ook binnen de beperkende randvoorwaarden die voor semi-permanente gebouwen worden gehanteerd mooiere, gezondere en waardigere ruimten voor kinderen te maken dan thans gebruikelijk is.

Site: Rotterdam South, Hijkerveld 
Client: JOS, Municipality of Rotterdam 
Structural engineer: Pieters Bouwtechniek Utrecht, Jaap Dijks 
Contractor: Van der Hoek en Van den Donker Bouwbedrijf BV 
Design: 2006 
Realisation: 2007 
Photography: Moritz Bernoully, Stefan Müller 

The extension of the primary school De Toermalijn in Rotterdam is a simple, one storey building containing four classrooms, space for storage and toilets and a meeting room for teachers. The prefabricated structure consists of timber frame walls, heavy and long laminated timber beams and timber hollow-core panels with acoustical perforations.

The large sliding doors between corridor and classroom allow the corridor space to occasionally be used as part of the classrooms. In the future the walls between the classrooms can be replaced by sliding panels. This structural flexibility allows for a range of uses that go beyond classical teaching in defined groups. In front of the classrooms there is a terrace under the generous cantilevering roofenabling the glazed doors to be left open even on rainy days.

The cubic volume with its rather articulate skin consisting of timber planks and coloured cement panels relates to its post-war surroundings at the same time as confidently expressing a contemporary identity of its own.

 

---

 

 

The ambition behind this project is based on the ideas we started to develop organising the Parasite Project from the late nineties onwards:  temporary architecture and temporarily available sites deserve attention, high quality architecture and healthy materials- especially when it comes to educational buildings for children.

With the project schoolParasites (Hoogvliet 2003, www.schoolparasites.nl) we looked for alternatives for conventional, temporary school-extensions, unfortunately very common in The Netherlands. As a result three prototypes for high-quality singular temporary classroom units were designed by three different architects and given to primary schools in Hoogvliet to try.

With the project for the extension of the primary school De Toermalijn in Rotterdam we add a prototypical design for temporary classrooms for flexible use to the series. Based on the low budgets conventionally available for semi-permanent school-buildings it's the first built example of its kind.