Korteknie Stuhlmacher
Architecten


mobiele locatie B-art
mobile location B-art


Locatie: verschillende plekken in en om 's Hertogenbosch 
Opdrachtgever: B-art 
Ontwerp: 2006 

Voor een tijdelijk tentoonstellingsproject in en om 's Hertogenbosch stellen we een configuratie van twee complementaire objecten van hout en staal voor. Iedere object is net zo groot dat het nog nét over de weg vervoerd mag worden, 18 x 4 m.

De twee objecten kunnen op verschillende manieren naast en tegenover elkaar worden geplaatst. De maat van de tussenruimte tussen de twee bouwdelen kan naar gelang de locatie, het seizoen en het gebruik variëren. Hierdoor krijgt de tussenruimte steeds een andere betekenis.

Het is mogelijk de twee bouwsels direct aan elkaar te koppelen. Op die manier ontstaat er een dubbelbrede expositieruimte met twee vlakke wanden en een middenzone met expositiepanelen die in verschillende afstanden t.o.v. elkaar zijn geplaatst. Het hele object oogt dan van buiten gesloten en mysterieus en is alleen van boven verlicht.

Op het moment dat er een afstand tussen de twee objecten wordt gelaten komt het eigenlijke centrum van de expositieruimte tussen de objecten in te liggen. Deze ruimte kan dan worden gebruikt voor exposities in de open lucht of verschillende voorstellingen en evenementen.

Site: various site in and around 's Hertigenbosch 
Client: B-art 
Design: 2006 

For a temporary exhibition project to take place on various locations in and around 's Hertogenbosch we propose a configuration of two complementary objects made of steel and timber. Each of these objects is just as big that it can be transported in one piece, 18 x 4m.

The two buildings can be placed opposite each other in different manners. The dimension of the space in between can vary depending on the site, the season and the intended use.

There is the possibility to attach the buildings directly to each other. In the inside there is a wide exhibition space consisting of two blank walls and a series of exhibition panels. The whole object then looks closed and mysterious and is just lit from above.

As soon as the buildings are detached from each other, the centre of the installation moves to the outside, to the space in between. This semi-enclosed space can be used as additional exhibition space in the open air, as terrace, stage or platform for various performances.