Korteknie Stuhlmacher
Architecten


Strijp S
Strijp S


developing the kashbah

basic pattern building plot

basic pattern building plot

conventional structure, suitable for housing

variation the interior of the block

variation the interior of the block

future use: housing?

interior shops

interior shops

interior shops

interior shops

site plan: two square shaped building plots

typical section

building elements

typology of different shops

Locatie: Strijp S, Eindhoven 
Opdrachtgever: Woningcorporatie Trudo 
Ontwerp: 2010 

Het gebied Strijp S, een breed stuk grond tussen twee kolossale voormalige industriƫle gebouwen zal in de toekomst worden ontwikkeld tot een bijzonder, gevarieerd woon- en winkelgebied. Het stedenbouwkundig masterplan voorziet vierkante bouwvelden met kleinschalige, kashbah-achtige bebouwing. Ondergronds bevinden zich een of meerdere grote parkeergarages.

 

Trudo vroeg aan ons erover na te denken hoe men op korte termijn kon starten met een tijdelijke ontwikkeling om het gebied alvast voor te bereiden op de toekomstige plannen. Men dacht aan verschillende tijdelijke winkels voor design en design-gerelateerde producten.

 

Ons voorstel is een poging om bij deze tijdelijke ontwikkeling duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit met elkaar te combineren- op zich tegengestelde begrippen als het gaat om tijdelijkheid, de bijbehorende lage budgetten en een even onvermijdelijke korte afschrijvingsduur. We stellen daarom gebouwen voor die even groot, stevig en mooi zijn als permanente gebouwen. Het enige beslissende verschil is dat ze niet afgewerkt zijn, noch aan de binnenkant noch aan de buitenkant en toch bewoon- en bruikbaar zijn. Als 'ruwbouw' van een toekomstige ontwikkeling voldoen de gebouwen aan alle technische (isolatie-)eisen die men aan tijdelijke gebouwen stelt. In de toekomst kunnen ze op verschillende manieren worden bekleed en hergebruikt. Binnenin zijn er geen concessies gedaan aan het tijdelijk karakter van het project: het zijn heldere, ruime, hoge ruimten met bijzonder daglicht en inspirerende texturen.

 

De gebouwen die we voorstellen zijn geĆÆnspireerd op ons project De Kamers. Het zijn ruwe, stoere, houten volumes die aan en op elkaar zijn gestapeld. De volumes zijn geconstrueerd uit kruisgewijs verlijmde massiefhouten panelen. Door de specifieke lijmtechniek is het materiaal water- en vorstbestendig en kan zonder binnen- en buitenafwerking worden toegepast. De Oostenrijkse producent van de panelen gaat daarmee een belangrijke stap verder in de ontwikkeling van de massiefhouttechnologie.

Site: Strijp S 
Client: Housing Corporation Trudo 
Design: 2010 

Strijp S in Eindhoven, the wide area in between the two large former industrial buildings of Philips, will in the future be developed as a new quarter for living and shopping. The urban masterplan proposes large square-shaped building plots with small-scale, kashbah-like structures on top. Underground there will be parking garages.

 

Housing corporation Trudo asked us to think about a way to start quickly with a temporary development in the area anticipating and preparing future use. The idea was to build various temporary shops for design and design-related products.

 

Our proposal is an attempt to combine a sustainable approach with spatial quality and grandeur- ideas that are usually contradictory when it comes to temporary use, low building costs and a short period to write the building costs off. We therefore propose buildings that are as beautiful, useful and robust as permanent buildings. The only significant difference is the fact that there are no finishes, nor insulation or cladding, neither in the interior nor on the outside. After the phase of temporary use the structures don't loose their meaning and value: they can be reused, relocated, insulated and clad. Neither the chosen structure nor the architectural approach limit future possibilities. No concessions are made in the interior due to the temporary character of the project: the rooms are generous, high and suitable for various uses and alterations.

 

The buildings we propose are similar to our project De Kamers. We make sturdy timber volumes that meet all technical expectations. We combine and stack simple cubic volumes next and on top of each other. These volumes consist of cross-laminated timber panels. Due to a specific gluing technique and a large thickness the panels are resistant to low temperatures and water and can be used without additional interior and exterior finishings and claddings. With this new technology the Austrian producer of the panels takes the development of solid timber construction to an important next level.