Korteknie Stuhlmacher
Architecten


drie recreatiewoningen Egelshoek
three holiday homes Egelshoek


Locatie: Bungalowpark de Egelshoek, Hollandsche Rading 
Opdrachtgever: MS + RB 
Constructeur: Pieters Bouwtechniek Utrecht, Jaap Dijks 
Aannemer: Emaus Systeembouw Borculo 
Ontwerp: 2010 
Uitvoering: 2011 
Fotografie: Rien Korteknie, Moritz Bernoully
 

Een verrassend aangename plek met prachtige vergezichten. Daarop drie zeer kleine woningen die conform de strenge bouwregels van het park gebouwd zijn.

 

Graag nemen we zo'n kleine opdracht even serieus als een veel grotere. Uiteindelijk zijn het dankzij de inspanningen van een heel goede aannemer en de betrokkenheid van de opdrachtgevers drie verschillende, maar verwante huisjes geworden die een stuk groter aanvoelen dan ze eigenlijk zijn. Waar men vaker kan en wil zijn dan de paar weken waarvoor het is bedoeld.

Site: Bungalowpark de Egelshoek, Hollandsche Rading 
Client: MS + RB 
Structural Engineer: Pieters Bouwtechniek Utrecht, Jaap Dijks 
Contractor: Emaus Systeembouw, Borculo 
Design: 2010 
Realisation: 2011 
Photography: Rien Korteknie, Moritz Bernoully
 

Three very small houses built according to the strict building rules of the park.

 

But still: a fantastic place with grand views over the landscape. We enjoyed the tiny commission and took it just as serious as the much larger ones. Thanks to the efforts of the excellent contractor and the involvement of the clients all three became beautiful little houses that feel much more generous than their size would suggest.