Korteknie Stuhlmacher
Architecten


CV
CV


bureau

Korteknie Stuhlmacher Architecten is opgericht in 2001 door Mechthild Stuhlmacher en Rien Korteknie. Het in Rotterdam gevestigde bureau heeft sinds de oprichting een aantal projecten gerealiseerd die ondanks hun veelal beperkte schaal veel waardering en aandacht in de binnen- en buitenlandse pers heben gekregen en meervoudig met architectuurprijzen zijn bekroond. Inmiddels is het bureau uitgegroeid tot een internationaal team van architecten dat zich richt op bouw- en onderzoeksopgaves van uiteenlopende omvang en complexiteit. Hierbij spelen gebouwen voor onderwijs, zorg, cultuur en welzijn en woningen een centrale rol. Hierbij gaat het steeds vaker om het bouwen in een complexe stedenbouwkundige en/of historische context, om restauratie-, renovatie en herbestemmingsprojecten. 
Kenmerkend voor het werk is de aandacht voor duurzaamheid, ruimtelijkheid, gebruik, materiaal, landschappelijke inpassing en stedelijke context. De meeste projecten zijn gerealiseerd voor een (zeer)beperkt budget, zijn van binnenuit ontwikkeld en betrekken de inbreng van gebruikers en bewoners bij het uiteindelijke beeld.

 

Naast hun bureau zijn beide architecten betrokken bij verschillende onderzoeks- en publicatieprojecten. Deze activiteiten hebben sinds de oprichting beslissende invloed op de inhoud en de ambitie van het werk - Mechthild Stuhlmacher was bij voorbeeld jarenlang verbonden aan de redactie van OASE, en Rien Korteknie was maatgevend betrokken bij projecten zoals de schoolParasites en Stichting Mevrouw Meijer.

 

Mechthild Stuhlmacher

Mechthild Stuhlmacher werd in Duitsland geboren, studeerde muziek en architectuur in Duitsland en Nederland, studeerde af aan de TU in Delft in 1992 en werkte vervolgens op verschillende gerenommeerde bureaus in Nederland en Engeland zoals Mecanoo, Zeinstra vd Pol, Maccreanor Lavington en David Chipperfield architects. Ze was jarenlang redactielid van het architectuurtijdschrift OASE en het architectuurjaarboek Vlaanderen. Ze is als docente verbonden aan de TU Delft aan de leerstoel Interiors Buildings Cities, geeft regelmatig workshops en lezingen in het binnen- en buitenland en werkt mee aan diverse publicatieprojecten. Tussen 2010 en 2016 was zijn lid van de commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam. In het academische jaar 2015 -2016 is zij als gastprofessor beronden aan de KU Leuven, St. Lucas Gent. 

 

Rien Korteknie

Rien Korteknie werd in Nederland geboren in 1961, studeerde Beeldende Kunst en architectuur, studeerde af aan de TU in Delft in 1992 en werkte vervolgens voor verschillende, internationaal opererende bureaus in Nederland. Hij is betrokken bij diverse onderzoeks-, bouw- en tentoonstellingsprojecten zoals 'Wimby!', het project 'schoolParasites' en 'Stichting Mevrouw Meijer' (onderzoeks- en adviesorganisatie over onderwijshuisvesting). Hiernaast is hij als gastdocent verbonden aan de TU Delft en aan verschillende Academies van Bouwkunst en geeft regelmatig lezingen in Nederland
bureau Korteknie Stuhlmacher Architecten

 

prijzen/ nominaties/ overige

1997
1. Purchase Bo 2000, Malmö (voorbereidende prijsvraag voor internationale woningbouwtentoonstelling Bo01),

start incidentele samenwerking tussen Rien Korteknie en Mechthild Stuhlmacher en werk voor het tentoonstellings-, onderzoeks en bouwproject Parasites

2001

oprichting bureau met het project Parasite Las Palmas

2001
nominatie Houtarchitectuurprijs 2001

2001
nominatie Innovatieprijs 2001


2002
nominatie NAi Prijs (voor het beste gerealiseerde gebouw door een architect < 40 jaar, opgeleverd in 2000-2001)


2002
deelname Biennale di Venezia


2003
nominatie Mies van der Rohe Award 2003


2003
nominatie Bauwelt Preis 2003


2000-2004
IFD-Demonstratiestatus voor Parasites en De Kamers Vathorst


2003-2004
project SchoolParasites, project voor tijdelijke uitbreidingen van basisscholen, samenwerking met IBT Hoogvliet ( HYPERLINK "http://www.Wimby.nl" www.Wimby.nl)


2003-2004
deelname 2.fase internationale prijsvraag documentatiecentrum voormalig concentratiekamp, Bergen-Belsen, Duitsland, tentoonstelling, publicatie


2003-2004
deelname aan onderzoeks- en tentoonstellingsproject 'stad op straat', Rotterdam, georganiseerd door AIR, leiding workshop, ontwerpstudie


2003-2004
jurylid architectuurprijs BDA Bayern, jurylid architectuurprijs Vlaams Brabant

 

2005- 2008
redactielid architectuurjaarboek Vlaanderen


2006
2. prijs hout-innovatieprijs (voor twee woningen Ijburg)


2008
Winnaar Houtarchitectuurprijs 2008 (voor De Kamers, Amersfoort)


2008
Nominatie Dutch Design Award (voor De Kamers, Amersfoort)


2010
Winnaar Contractworld Award (voor De Kamers, Amersfoort)

 

2011

Open Oproep kunstencampus Antwerpen, 1e prijs (met Hildundk.de)

 

2012

Open Oproep Restauratie en Herbestemming Predikherenklooster Mechelen, 1. prijs (met Callebaut Architecten, Bureau Bouwtechniek)

2012

Open Oproep, woonzorgcentrum Machelen, Brussel. 1e prijs

 

2016

1e prijs besloten prijsvraag middelbare school Deurne, Antwerpen


va 2002 diverse lezingen en workshops in het binnen- en buitenland

Office

Korteknie Stuhlmacher Architecten was established in 2001 by Mechthild Stuhlmacher and Rien Korteknie. The office is based in Rotterdam and has been able to realise a number of projects of various scales that have been extensively published internationally and that have been awarded several international architectural prices. Significant aspects of the work of the architects are a genuine interest for sustainability and spatial quality, an outspoken use of materials, specific care and attention for landscape and urban context and an open mind towards aspects of appropriation and use. Most projects so far have been realised for a limited budget, have been designed from inside out and include the participation of the users. Besides their work for the practice both architects are engaged in a number of research- and teaching projects, activities that influence both the ambition behind and the content of the realised projects.
Currently the office works with an international team of architects on a range of different projects including buildings for care, culture and education, houses. The portfolio contains new buildings, restoration, renovation and transformation projects.

 

Mechthild Stuhlmacher

Mechthild Stuhlmacher was born in Germany. She studied music and architecture in Germany and the Netherlands, graduated in 1992 and worked at various offices in the Netherlands and the UK from 1992 such as Mecanoo, Zeinstra vd Pol, Maccreanor Lavington and David Chipperfiels architects. From many years she has been a member of the editorial team of the magazine OASE and of the editorial team of the architecture yearbook of Flanders and has since been involved in various other publication projects. She teaches architectural design at Delft University of Technology at the chair Interiors Buildings Cities and has been regularly invited for lectures and workshops in the Netherlands and abroad. Between 2010 and 2016 she has been a member of the Welstandscommissie in Rotterdam. In the academic year 2015/2016 she teaches as guest professor at  the KU Leuven, St Lucas Gent. 


Rien Korteknie

Rien Korteknie was born in The Netherlands in 1961. He studied Fine Arts and architecture at Delft University of Technology, graduated in 1992 and worked for various internationally operating architecture offices in The Netherlands. He is involved in various research-, building- and exhibition projects such as 'Wimby!', the project 'schoolParasites' and the Foundation 'Mevrouw Meijer', an advisory organisation concerned with the quality of educational building. He occasionally teaches architectural design at Delft University of Technology and various other schools of architecture in the Netherlands and lectures regularly.


awards/ nominations/ activities

From 1997
start incidental collaboration (competitions and organisation of the exhibition project Parasites)
2001
establishing Korteknie Stuhlmacher Architecten with the project Parasite Las Palmas
2001
nomination timber architecture prize 2001 (Parasite Las Palmas),
2001
nomination timber innovation prize (Parasite Las Palmas)
2002
nomination NAi Prize (for the best building of an architect < 40 years of age, built in 2000- 2001, Parasite Las Palmas)
2002
participation Biennale di Venezia, Dutch pavilion, Golden Lion (Parasite Las Palmas)
2003
short-listed for Mies van der Rohe Award 2003 (Parasite Las Palmas)
2003
nomination Bauwelt Prize 2003 (Parasite Las Palmas)
2000-2004
IFD-subsidy voor Parasites and De Kamers Vathorst
2003-2004
participation and organisation project SchoolParasites, project for temporary extensions of primary schools, collaboration with IBT Hoogvliet ( HYPERLINK "http://www.Wimby.nl" www.Wimby.nl)
2003-2004
participation 2nd.phase international competition documentation centre former concentration camp, Bergen-Belsen, Germany, exhibition and publication
2003-2004
participation research- and exhibitionproject 'stad op straat', Rotterdam, organised by Architecture Institute Rotterdam (AIR)
2003-2004
member jury architecture prize BDA Bayern 2003
member jury architecture prize Vlaams Brabant
2004
Nouveaux Batiments, Institut Néerlandais, Paris
exhibition of the work by three young Dutch offices (with Arons Gelauff Architecten and NL Architects)
2005-2008
member editorial team architecture yearbook Flanders 2005/2006
2006
nomination timber innovation prize (for two dwellings IJburg)
2006-2007
monographical exhibition Israel (Tel Aviv, Jerusalem)
2008
Winner Dutch Timber Architecture Prize 2008 (for De Kamers, Amersfoort)
2008
Nomination Dutch Design Award (for De Kamers, Amersfoort)


2009

start collaboration with Hildundk (www.hildundk.de)

2010
Winner Contractworld Award 2010 (for De Kamers, Amersfoort)

 

2011

Open Call Flanders, Art Campus Antwerp, 1st Prize (with Hildundk)

 

2012

Open Call Flanders, Restauration and transformation Predikherenklooster Mechelen, 1st Prize (with Callebaut Architecten, Bureau Bouwtechniek)

2012

Open Call Flanders, new care institution OCMW Machelen, 1st prize

 

2016

1st prize invited competition secondary school Antwerp Deurne


since 2002 various lectures and workshops in The Netherlands and abroad