Korteknie Stuhlmacher
Architecten


teksten
texts


beschouwende teksten door Mechthild Stuhlmacher (selectie)

 

De teksten voor OASE zijn in volle lengte terug te vinden op www.oasejournal.nl


- OASE 45/46, Essentiële architectuur
Nijmegen 1997, eindredactie met C.Grafe'tolerantie als strategie', interview met Peter Salter over het werk van Sigurd Lewerentz,


'aaibare muren' over het werk van Caruso StJohn
- OASE 47, Bekleding, 
Nijmegen 1998


'de physiognomie van een poppenhuis', over het werk van Caruso StJohn
- OASE 49/50, Conventie, eindredactie met C. Grafe, Nijmegen 1998


'studeren, bouwen, leren'- interview met Karl Josef Schattner


'gevonden voorwerpen', over het werk van Rainer Köberl
'

'een gebouw en vijf retorische vragen aan Felix Claus en Kees Kaan'

- OASE 55 'Huis en tuin', Nijmegen 2001, eindredactie met C.Grafe, L.Bijlsma,


'Wonen achter de derde gevel', over het werk van Marie José van Hee
- OASE 56 'huiselijke natuur', Nijmegen 2001, eindredactie met C.Grafe, L.Bijlsma


email-gesprek met tuinarchitect Simon Irvine
- OASE 65, Ornament, Rotterdam 2004, eindredactie met C.Grafe, M. Pimlott,
'Eigenzin en Ijdelheid', over het werk van Hild&K
- OASE 67, Nederlandse Architectuur 2005, Rotterdam 2005, eindredactie met C.Grafe, Rotterdam 2004
'Afterparty- Afterparasites', over eigen werk

- OASE 72, 'Back to school', Rotterdam 2007, eindredactie met Johan Lagae, Maarten Van den Driesche, Bas van der Pol, 'scholen met karakter'- gesprekken over actuele schoolarchitectuur in Nederland

- OASE 74, 'Context, Rotterdam 2008, eindredactie met Anne Holtrop, 'tussenfiguren- verzet in tegelverband', over het project Buecoat Liverpool van Biq architecten

- Quaderns 'Flashes', Barcelona 1998, 
'Parasites'

- Touchability - een reisverslag, uitg. Fondsbkvb, Amsterdam 1999

'Tuinen voor de levenden en de doden. Opmerkingen bij een vijftal projecten', over Scandinavische landschapsarchitectuur

- Parasites-the city of small things, Rotterdam 2000, tentoonstellingscatalogus, idee, samenstelling en redactie Mechthild Stuhlmacher
'Parasites', artikel en projectbeschrijving

- School-Parasites, Rotterdam 2004, 
'het schaap met vijf poten', over tijdelijke architectuur
- Jaarboek architectuur Vlaanderen 2004-2005, Antwerpen 2006
'intensive care' - over het vakmanschap van architecten in Vlaanderen
- Jaarboek architectuur Vlaanderen 2006-2007, Antwerpen 2009 ‘smokkelwaar’, over jeugdaccommodaties
- 2G No 42, monography, HildundK,, Barcelona 2007, ‘architecture as dialogue’, inleidende essay voor monografische publicatie
- ‘Bladeren door het Amerikaanse landschap'- een index van boeken en beelden’, Lex ter Braak e.a. (ed), Amsterdam 2009, over ‘Without and within’, publicatie door Mark Pimlott
- The ecoedge- Urgent Design Challenges in Building Sustainable Cities, Esther Charlesworth, Rob Adams (ed), Routledge 2011, ‘17. Small-Scale Sustainability: Parasite Las Palmas and Beyond’

texts by Mechthild Stuhlmacher

(selection)

 

All contributions for OASE can be found in full length on www.oasejournal.nl

 


- OASE 45/46, Essential architecture
Nijmegen 1997, with C.Grafe
, 
'Tolerance as Strategy'- interview with Peter Salter on the work of Sigurd Lewerentz
'Tangible Walls' on the work of Caruso StJohn
- OASE 47, Cladding, Nijmegen 1998, 'The Physiognomy of a Doll's House', on the work of Caruso StJohn
- OASE 49/50, Convention, with C. Grafe, Nijmegen 1998
, 
'Studying, Building, Learning- interview with Karl Josef Schattner
'Found Objects', on the work of Rainer Köberl
'A Building and Five Rethorical Questions to Felix Claus and Kees Kaan'
- OASE 55, 'House and Garden', Nijmegen 2001, with C. Grafe, L. Bijlsma, 
 'Living Behind the Third Façade'- on the work of Marie José van Hee
- OASE 56, 'Domestic Nature, Nijmegen 2001, with C.Grafe, L.Bijlsma
,  'Email-conversation with Garden Architect Simon Irvine'
- OASE 65, Ornament, with C.Grafe, M. Pimlott, Rotterdam 2004,  'Vanity and Self-Will', on the work of Hild&K
- OASE 67, 'After the party', Rotterdam 2005, with C.Grafe, Rotterdam 2004
,  'Afterparasites', on own work; interview with Alex vd Beld, Onix architects

- OASE 72, 'Back to school', Rotterdam 2007, with J.Lagae, Bas vd Pol, Maarten vd Driessche, 'schools with character', conversaions about recent Dutch school architecture

- OASE 74, 'Context', Rotterdam 2008, with Anne Holtrop, 'In-between buildings- resistance in tile bond'- on the project Bluecoat Liverpool by Biq architects

 

- Quaderns 'Flashes', Barcelona 1998
,  'Parasites'- on temporary architecture
- Touchability ed. Dutch Art Foundation, Amsterdam 1999
article by M. Stuhlmacher: 'Tuinen voor de Levenden en de Doden', on Scandinavian landscape architecture,
- Parasites-the city of small things, Rotterdam 2000, catalogue, ed. Mechthild Stuhlmacher
article by M. Stuhlmacher 'Parasites', article and project description
- 'Not the Trailer', Rotterdam 2004
article by M. Stuhlmacher 'The Sheep with Five Feet', on temporary architecture

- Architectural Yearbook Flanders 2004-2005, Antwerpen 2006
article by M. Stuhlmacher 'Intensive Care' –on craftsmenship
- Architectural Yearbook Flanders 2006-2007, Antwerpen 2009 on youth accommodations
- 2G No 42, monography, HildundK, Barcelona 2007, ‘architecture as dialogue’, introductory essay on the work of Hildundk
- 'Reading the American Landscape’ an index of books and images, Lex ter Braak e.a. (ed), Amsterdam 2009, on ‘Without and within’, publication by Mark Pimlott
- The Ecoedge- Urgent Design Challenges in Building Sustainable Cities, Esther Charlesworth, Rob Adams (ed), Routledge 2011, ‘Small-Scale Sustainability: Parasite Las Palmas and Beyond’