Korteknie Stuhlmacher
Architecten


tentoonstellingen
exhibitions


overview exhibition gallery Zézézé, Tel Aviv, 2007- 2008

overview exhibition gallery Zézézé, Tel Aviv, 2007- 2008

overview exhibition gallery Zézézé, Tel Aviv, 2007- 2008

overview exhibition gallery Zézézé, Tel Aviv, 2007- 2008

Moritz mounting the exhibition gallery Zézézé, Tel Aviv, 2007- 2008

Sidse and Lang mounting the exhibition gallery Zézézé, Tel Aviv, 2007- 2008

Jola mounting the exhibition gallery Zézézé, Tel Aviv, 2007- 2008

building gallery Zézézé, Tel Aviv, evening of the opening dec 2007

tentoonstellingen (selectie)
Parasites- the city of small things, 
reizende tentoonstelling
 Kopenhagen (Architekturcentrum Gammel Dok), 5-8 2000
 Oslo (Galerie ROM),  8-9 2000
London (Architectural Foundation), 10-12 2000
 Glasgow (The Lighthouse), 2-4 2001 
Rotterdam (Las Palmas) 5-7 2001
Biennale Venetië 2002
, 'Fresh Facts' in het Nederlandse paviljoen. Thema tentoonstelling: de genomineerden van de Nai-prijs. Tentoonstelling gehonoreerd met de 'Gouden Leeuw'.
Tentoonstelling was in 2003 te zien in Sao Paolo, Brazilië
Parasite Paradise, 
Open Air tentoonstelling over tijdelijke, mobiele architectuur, 7-10 2003, Stichting Kunst Openbare Ruimte (SKOR, Tom van Gestel)
tentoongesteld object huis No19, 
catalogus zie onder boekpublicaties
Nouveaux Batiments
, Tentoonstelling over 3 nederlandse architectenbureaus NL-Architekten, Arons+Gelauff, Korteknie Stuhlmacher Architecten, Institut Neérlandais juni/juli 2004, curator Marieke Wiegel
Die Revision der Postmoderne 
Jubileumstentoonstelling in het Architekturmuseum Frankfurt 10 2004-3 2005, 
Ingeborg Flagge, Romana Schneider (curatoren),
 catalogus zie onder boekpublicaties
Mein erstes Haus- Bauwelt Preis, 2003-2004,
Reizende tentoonstelling van de nominaties van de meerjaarlijkse prijs 'mein erstes Haus', Nominatie in de categorie 'bouwsystemen'
The Green House- New Directions of Sustainable Architecture and Design,
Tentoonstelling in het National Building Museum Washington DC, 20 mei 2001- 3 juni 2007
Ligplaats Amsterdam,
Tentoonstelling over wonen op het water, ARCAM Amsterdam, 15 juni - 8 september 2007, tentoongesteld project woonboot IJburg
ontwerpen van binnenuit, 
internationale reizende tentoonstelling over het werk van vrouwelijke architecten (met werk van architecten uit Spanje, Libanon, Italië en Nederland), tentoonsgesteld project De Kamers, Nederlandse tentoonstelling geopend 19 juli 2007, Academiegebouw Utrecht, Domplein, organisatie 'La Mujer Construye' i.s.m. architectuurcentrum Aorta, Utrecht
Bouwen met karakter, 
Solo-tentoonstelling over recente projecten van Korteknie Stuhlmacher Architecten, met foto's, werkmaquettes, tekeningen en informatie over achtergronden en referenties, galerie ZéZéZé Tel Aviv, december 2007 - Januari 2008 (opening 6 dec, lezing Mechthild Stuhlmacher 7 dec)
Biennal de las Canarias 2009
, Santa Cruz, Tenerife, groepsexpositie
MicroHouse 2009, 
Kunstverein Bielefeld, groepsexpositie, catalogus
Grenzgänger 2009, 
Goetheinstituut Rotterdam, groepsexpositie, catalogus

exhibitions (selection)
Parasites- the city of small things
, travelling exhibition, Copenhagen (Architekturcentrum Gammel Dok) 5-8 2000, Oslo (Galerie ROM) 8-9 2000, London (Architectural Foundation) 10-12 2000
 Glasgow (The Lighthouse) 2-4 2001, Rotterdam (Las Palmas) 5-7 2001
Biennale Venice 2002, 'Fresh Facts' in the Dutch Pavillon
Theme exhibition: the nominations of the prize of the Nai. Exhibition awarded the 'Golden Lion' and travelled in 2003 to Sao Paolo, Brazil
Parasite Paradise
, Open Air exhibition on temporary, mobile architecture
7-10 2003, Stichting Kunst Openbare Ruimte (SKOR, Tom van Gestel)
exhibited object 'House No19'
catalogue see 'publication in books'
Nouveaux Batiments, 
exhibition on three Dutch architecture offices NL-Architekten, Arons+Gelauff, Korteknie Stuhlmacher Architecten in the Institut Neérlandais Paris, curated by Marieke Wiegel, june/july 2004
Die Revision der Postmoderne, exhibition the the Architecture Museum Frankfurt 10 2004-3 2005
curated by Ingeborg Flagge, Romana Schneider catalogue see 'publication in books'
My first house- Bauwelt Prize, 2003-2004,
Travelling exhibition on the nominations of the 'Bauwelt Prize'
The Green House: New Directions in Sustainable Architecture and Design, Exhibition in the National Building Museum in Washington DC running from May 20th 2006 till june 3rd
Ligplaats Amsterdam,
 Exhibition on living and dwelling on water, ARCAM Amsterdam, June 15th- September 8th 2007, exhibited project houseboat IJburg
Designing from inside out, 
International traveling exhibition on female architects with works of architects from Spain, Lebanon, Italy and The Netherlands, exhibited project De Kamers, exhibition opened July 19th, Academy-building Utrecht, Domplein, organisation 'La Mujer Construye' with architecture centre Aorta, Utrecht
Building with character
, monographical exhibition on recent works, working methods, models, drawings and the use of references by Korteknie Stuhlmacher Architecten, gallery ZéZéZé Tel Aviv, December 2007 - January 2008 (opening dec. 6th, gallery talk/ lecture Mechthild Stuhlmacher dec 7th)
Biennal de las Canarias 2009
, Santa Cruz, Tenerife, group exhibition
MicroHouse 2009
, Kunstverein Bielefeld, group exhibition, catalogue
Grenzgänger 2009, 
Goetheinstituut Rotterdam, group exhibition, catalogue