Korteknie Stuhlmacher
Architecten


nieuws
news


1st prize invited competition for new secondary school in Antwerp, in the interior of a large suburban building block

april 2016

Korteknie Stuhlmacher Architecten wint besloten prijsvraag voor middelbare school in Antwerpen!

 

maart 2016

De eerste fase van ons woonzorgcentrum in Machelen is opgeleverd en in gebruik! Kijk naar de fraaie eerste foto's die Luuk Kramer van het project heeft gemaakt, de dag voordat de nieuwe (oude) bewoners bezit van het gebouw hebben genomen.

 

januari 2016

Eindelijk zijn de aanbestedingsstukken van het omvangrijke interieur van de bibliotheek in Mechelen gepubliceerd. We duimen dat we een goede aanbieding krijgen, met goede prijzen uiteraard maar nog belangrijker: goede mensen die écht willen en kunnen maken wat ons voor ogen staat. 

 

august 2015

De restauratiewerkzaamheden zijn gestart in Mechelen. De eerste twee bouwfases worden uitgevoerd door Renotec, de restauratie van de daken en de gevels. Spannend! De komende 3-4 jaar zullen we de werken volgen. We kijken ernaar uit! 

 

oktober 2014

Nominaties voor de A.J. Schreuderschool en Villa Mondriaan!

De A.J. Schreuderschool staat op de shortlist voor de Rotterdam Architectuurprijs en de Villa Mondriaan is genomineerd voor de Architectuur Prijs Achterhoek.


oktober 2014

Korteknie Stuhlmacher Architecten is nu ook te vinden op facebook en twitter!

 

juli 2013

VO restauratie- en herbestemming Predikherenklooster tot stadsbibliotheek Mechelen goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, Mechelen


juni 2013

De A.J.Schreuderschool in Rotterdam Lombardijen is opgeleverd!

De school en de gymzaal worden reeds begin september in gebruik genomen, terwijl de omgevingswerken nog bezig zijn. De offciële opening vindt plaats in oktober. Adres school: Spinozaweg, hoek Pythagorasweg en Diogenesstraat.

 

mei 2013

Villa Mondriaan geopend door princes Beatrix op 21 mei, onder grote publieke belangstelling. Het museum is binnen een tijdsbestek van ca 6 maanden ontworpen en gebouwd!

 

juni 2012

Oprichting KSA | Hildundk Architecten BV

De Oprichting van het bureau KSA | Hildundk Architecten BV is een feit. Met dit samenwerkingsverband geven we de succesvolle samenwerking met onze Duitse partners vorm en werken we aan inmiddels drie uitdagende projecten in België, het woonzorgcentrum in Machelen, de kunstencampus in Antwerpen en de Openbare Bibliotheek in Mechelen.

Uiteraard blijft ons bureau Korteknie Stuhlmacher Architecten in zijn oorspronkelijke vorm naast de nieuwe organisatie bestaan.

 

juni 2012

Open Oproep 2213: Ontwerpprijsvraag gewonnen voor restauratie en transformatie Predikherenklooster in Mechelen (B)

De prachtige kloosterruïne in het centrum van Mechelen zal in de komende jaren worden gerestaureerd en verbouwd tot Openbare Bibliotheek. Het project zal door het collaborative bureau KSA | Hildundk Architecten BV in samenwerking met Bureau Bouwtechniek worden uitgevoerd. De overige teamleden zijn Wouter Callebaut (restauratie), ABT Antwerpen (stabiliteit) en adviesbureau vd Weele (technieken/ installaties). 

 

januari 2012

Open Oproep 2104: Ontwerpprijsvraag gewonnen voor woonzorgcentrum in Machelen/ Brussel (B)

Als team met het Duitse bureau Hildundk hebben we deze herfst deelgenomen aan een besloten ontwerpprijsvraag voor een woonzorgcentrum voor ca 105 bewoners, een dagverzorgingscentrum en openbare faciliteiten. Inmiddels is ons ontwerpvoorstel uitgekozen om te worden gerealiseerd. Het project zal in twee fases worden gebouwd en vervangt een bestaand woonzorgcentrum uit de jaren 70. Het bestaande bouwdeel uit de jaren 90 blijft behouden en krijgt een nieuwe, zorggerelateerde functie. Men gaat snel van start- de opdrachtgever, OCMW Machelen plant de indiening van de bouwvergunningsaanvraag voor zomer 2012. Het prijsvraagontwerp is te zien onder projecten en wordt thans uitgewerkt. 

 

november 2011

Ontwerpprijsvraag gewonnen voor buurtpark in Antwerpen

Ons team bestaande uit Buro Lubbers (www.burolubbers.nl), bureau Bovenbouw (Antwerpen, www.bovenbouw.be) en onszelf krijgt de opdracht om de ontwerpvoorstellen voor een nieuw buurtpark in Borgerhout uit te werken en uit te voeren. Hierbij gaat het om een ontwerp voor de openbare ruimte die ontstaat door de sloop van een aantal bestaande panden en het formuleren van randvoorwaarden voor de bouw van een nieuw districtshuis.

 

augustus 2011

Transformatie Hildernisseschool Rotterdam Centrum begonnen

De sloopwerkzaamheden binnen het voormalige gebouw van de Hildernisseschool aan de Schiedamse Vest/ Pierre Baylestraat in het Centrum van Rotterdam zijn begonnen. De realisatie van ons project voor Het Landje is hiermee een stuk dichterbij gekomen. De bouwwerkzaamheden starten nog dit jaar!

 

juni 2011

De bouw van de A.J.Schreuderschool is begonnen

Ons project voor een school voor bijzonder onderwijs (ZMLK) met dubbele gymzaal zal in twee fases worden gebouwd. We verwachten dat de gymzaal tegen het eind van 2011 gereed zal zijn en in gebruik kan worden genomen. Op 21 november start de montage van de houten Lignatur-panelen waaruit de gehele gymzaal is opgebouwd- een spectaculair gezicht voor geïnteresseerden in houten constructies. Op het moment dat de gymzaal klaar is kan de bestaande gymzaal op de locatie worden gesloopt en wordt er met de bouw van de school begonnen. De oplevering verwachten we in mart 2013.

 

juni 2011


Ontwerpprijsvraag voor Kunstencampus in Antwerpen gewonnen

Samen met het Duitse bureau HildundK (www.hildundk.de) hebben we gewerkt aan een ontwerp voor de ‘Kunstencampus Antwerpen’, een project voor een aantal kunstzinnige scholen in het kader van de Open Oproep in Vlaanderen. Hierbij ging het om de renovatie/ restauratie van een monumental schoolgebouw uit 1927, de uitbreiding ervan en de nieuwbouw van de Koninklijke Balletacademie KBA, een middelbare dansopleiding met internationale bekendheid.  Ons ontwerp is inmiddels uitgekozen om te worden uitgevoerd als onderdeel van de grootschalige inhaaloperatie Scholen van Morgen.

 

november 2010

Opdracht voor uitbreiding/ verbouwing Amsterdamse Montessorischool

Ons bureau is gekozen voor de uitbreiding van de Amsterdamse Montessorischool AMS (www.deams.edu.amsterdam.nl). De school is beroemd om haar bewuste omgang met het gedachtegoed van Maria Montessori en om haar bijzondere gebouwen van Herman Hertzberger en Van Tijen. De kleuterklassen van de AMS zijn thans gehuisvest in een prachtig, monumentaal gebouw van Van Tijen uit 1934 in Amsterdam Zuid. Het pand ernaast, een iets minder uitgesproken eveneens vooroorlogs schoolgebouw, is aangekocht om plaats te bieden aan keuterklassen en dagopvang. Het pand moet grondig worden verbouwd om bij de activiteiten van de AMS op passende wijze te kunnen worden betrokken. We kijken uit naar een interessant project in een inspirerende omgeving.


januari 2010


Contractworld Award voor De Kamers

Het  project De Kamers Amersfoort heeft de contractworld award 2010 gewonnen in de categorie "Education, Healthcare"! De contractworld award is een prestigieuze, internationale architectuurprijs (www.contractworld.com). Een internationale jury (met o.a. Mels Crouwel, Hans Ibelings, Mathias Müller (em2n Zürich), Andreas Hild (hildundk, München) en Sabine Keggenhoff koos 12 winnende projecten in 4 categorieën uit 691 anonieme inzendingen.

 

januari 2010


Mechthild Stuhlmacher is benoemd tot lid van de Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam

 

 


 

april 2016

Korteknie Stuhlmacher Architecten wins invited competition for secondary school in Antwerp!

 

march 2016

The first phase of our care center in Machelen is finished and in use! See the first images Luuk Kramer took, just before the new (and old) inhabitants took possesion of the place. 

 

january 2016

Finally the tender documents for the interior of the Mechelen library are published. Fingers crossed that we'll get good prices and even more important, good people who really will build what we intended!

 

august 2015

 

Restoration works have started in Mechelen. The first two phases are on site: the restoration of the roof and the main structural works and the façades. Exciting. The next 3-4 years we will be engaged in the challenging building process. We look forward to it!

 

october 2014

Nominations for the A.J. Schreuderschool and Villa Mondriaan!

De A.J. Schreuderschool has been shortlisted for the Rotterdam Architectuurprijs and Villa Mondriaan has been nominated for the Architectuur Prijs Achterhoek.

 

october 2014

Korteknie Stuhlmacher Architecten is now on facebook and twitter!

 

july 2013

Design approval restoration and transformation by the major and the city council of Mechelen

 

june 2013

The building for the A.J.Schreuderschool, a schoolbuilding with double sports hall in Rotterdam Lombardijen has been finished by the contractor. The pupils will move in in september, the official opening will take place in october 2013. Meanwhile the works on the outdoor spaces continue.

 

may 2013

HRH Princess Beatrix openened the Villa Mondriaan, a small museum celebrating the youth of the artist who spent a part of his childhood in one of the houses that has been incorporated in the new museum. The design- and building process just took about 6 months!

 

june 2012

KSA | Hildundk Architecten BV

In spring 2012 we worked on the foundation of our new practice KSA | Hildundk Architecten BV. With this new collaborative organisation that will be operational next to both our existing offices we succesfully work on three larger commissions in Belgium, the house for the elderly in Machelen, the Art Campus in Antwerp and the public library in Mechelen. 

 

juni 2012

Open Oproep 2213: Design competition won for restauration and transformation Predikherenklooster in Mechelen (B)

The beautiful baroque ruin in the centre of the historic centre of the Flemish town Mechelen will be restored and refurbished to become the new public library. The projected will be executed collaboratively with our German partners Hildundk Architekten and Bureau Bouwtechniek Antwerpen. The other members of the design team will be Wouter Callebaut (restoration), ABT Antwerpen (construction) and Jan Piet vd Weele (installations). 

 

january 2012

Open Oproep 2104: Design competition won for elderly home in Machelen/ Brussels (B)

As a team together with the German office Hildundk we won the invited competition for an elderly home for 105 inhabitants in Machelen/ Brussels. Our competition entry is documented under 'projects' . The scheme will developed quickly as the client, OCMW Machelen, plans to hand in the building application in the summer of 2012. The projects consists of 105 residential units, a daycare centre, several public facilities and a large enclosed garden. It will be built in two fases to replace an existing elderly home from the early seventies. Our scheme allows the adjacent building, an outdated elderly home from the nineties to be kept and reused.

 

november 2011

Design competition won for neighbourhood park in Antwerpen

Our team consisting of Buro Lubbers (www.burolubbers.nl), bureau Bovenbouw (Antwerpen, www.bovenbouw.be) and ourselves won the competition for a new neighbourhood park in Borgerhout, Antwerpen. On december 3rd our scheme will be presented in Antwerpen to the public.  The project consists of the design for the park itself, a space that becomes available due to the demolition of several exististing buildings, and the development of guidelines for the new administration building that will be build in the near future.

 

augustus 2011

refurbishment school Rotterdam Centre has started

The demolition works within the existing building of the Hildernisseschool,  Schiedamse Vest/ Pierre Baylestraat in the Center of Rotterdam have started. The realisation of our project for the extension/ refurbishment of the primary school Het Landje is now within reach. The building works start in december!

 

june 2011

A.J.Schreuderschool on site

The construction started of our project A.J. Schreuderschool in Rotterdam Lombardijen. It will be built in two phases starting with the gym.  We expect the gym to be ready before the end of the year. As soon as it is in use the existing sports hall on the location can be demolished to allow for the school building to be built. On november 21st the montage of the timber hollow core elements used for the the walls and the ceiling of the sports hall will start. We expect the projet to be completed in spring 2013.

 

june 2011

Design competition for large art school won in Antwerpen

Our office collaborated with the German office HildundK on the design of an art campus in Antwerpen (see project section 'Kunstcampus Antwerpen', a large complex of art-related schools to be built in the former harbour area called the 'Eilandje'. The project has been organised as an Open Oproep and consists of the renovation/ restauration/ extension of an existing, monumental building and the new construction of a second building. Our design has been chosen to be realised as part of the building programme 'Schools of tomorrow'.

 

november 2010

New commission for reburbishment/ extension Amsterdam Montessorischool

Our office has been appointed as architect for the extension of the Amsterdam Montessori school (www.deams.edu.amsterdam.nl), an institution in the South of Amsterdam that is famous for both its conscious approach to Montessori-teaching and its buildings by van Tijen and Hertzberger. The youngest children of the AMS are currently taught in the beautiful modernist building by Van Tijen from 1934. The building next to it, a school building contemporary to the Van Tijen but less significant, will be refurbished and added to the school for additional classrooms and daycare facilities. We look forward to working on an interesting project in an inspiring context.


january 2010


Contractworld Award for De Kamers

On january 16 the  project De Kamers Amersfoort receives the Contractworld award 2010 in Hanover in the category "Education/Healthcare". The Contractworld Award is a prestigious international architecture price ( HYPERLINK "http://www.contractworld.com" \t "_blank" www.contractworld.com). This year an international jury consisting amongst others of Mels Crouwel, Hans Ibelings, Mathias Müller (em2n Zürich), Andreas Hild (hildundk, München) and Sabine Keggenhoff chose out of 691 anonymous entries 12 winning projects in four categories.


january 2010


Mechthild Stuhlmacher has been appointed as member of the Welstand en Monumenten Rotterdam